O LIJEKOVIMA

DOZE

DOZA  –  količina lijeka koja se određuje bolesniku

pojedinačna doza – količina lijeka koja se uzima najedanput;

dnevna doza – količina koju treba potrošiti tijekom 24 sata

ukupna doza – količina lijeka određena za sukupno vrijeme liječenja

minimalna doza – najmanja količina lijeka, koja – uzeta najedanput – još uzrokuje promjene na bolesnom ili zdravom organizmu

terapijska doza – optimalna količina lijeka, individualno različita, koja se daje u svrhu liječenja

maksimalna pojedinačna doza – najveća količina lijeka koja kod redovitog liječenja redovito ne izaziva toksične pojave, te ima povoljan terapijski učinak (obično iznosi trostruku do četverostruku vrijednost srednje terapijske doze).

maksimalna dnevna doza – najveća količina lijeka, koja uzeta u vremenskom razdoblju od 24 sata, ne uzrokuje toksične pojave (iznosi obično trostruku vrijednost pojedinačne maksimalne doze).

 

MJERILA ZA LIJEKOVE

velika žlica – 15 ml
mala (čajna) žlica, žličica – 5 ml
kapi: obično se uzima da 1 ml vodene otopine lijeka sadrži 20 kapi, međutim, odstupanja mogu biti znatna, ovisno o sastavu kapi i vrsti kapaljke.

 

Izdavanje lijekova na recept i ortopedskih pomagala na doznake

Ukoliko pacijent treba lijek, liječnik će mu izdati recept. Ovisi o dijagnozi, vrsti lijeka te je li Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje “pristao” financirati pacijentima tu vrstu lijeka, recept može biti papirnati ili e-recept (liječnik ga ispiše i pusti na internet a pacijent diže lijek bez papirnatog recepta, potrebna je samo zdravstvena iskaznica i osobna iskaznica), za lijek s osnovne liste lijekova (tzv. plavi recept), za lijek s dopunske liste lijekova (tzv. crveni recept) ili privatni recept (obično bijele boje).

Osnovna lista lijekova je lista lijekova za koje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u potpunosti snosi troškove lijeka. Jedino u slučaju da pacijent nema dopunsko zdravstveno osiguranje, plaća se participacija u iznosu od 10,00 kn po receptu.

Dopunska lista lijekova je lista za koju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje djelomično snosi troškove lijeka, a pacijent plaća nadoplatu. Također se plaća dodatnih 10,00 kn participacije po receptu ukoliko pacijent nema zdravstveno osiguranje.

Privatni recept je potreban ukoliko se lijek nalazi na popisu lijekova koji se izdaju isključivo na liječnički recept, a ne nalaze se na osnovnoj ili dopunskoj listi lijekova. Može se smatrati svojevrsnom dozvolom da pacijent smije uzimati i kupiti lijek propisan privatnim receptom.
Pacijent u potpunosti SAM SNOSI TROŠKOVE LIJEKA PROPISANOG NA PRIVATNOM RECEPTU.

Ortopedska pomagala izdaju se na doznake, ili se kupuju u slobodnoj prodaji.